Forus Atrium

Velkommen

Ferrum er et frittstående managementselskap innen drift og utvikling av næringseiendommer, etablert i 2011. Selskapet har solid kompetanse og erfaring innenfor Facility Management (FM), og Property Management (PM), se våre nåværende eiendommer som er under forvaltning her. 

Selskapet tar helt, eller delvis, ansvar for både enkelttjenester og/eller fullverdig komplett drift av næringseiendom. Ved fullverdig drift ivaretar Ferrum og husleieadministrasjon, og felleskostnadsregnskap, i tillegg til daglig drift.

Ferrum forvalter per i dag næringseiendommer i Rogaland og Hordaland, men bistår sine kunder på et nasjonalt nivå om ønskelig.

Ferrums visjon er å være den foretrukne forvalter for eiendomsbesittere som ønsker å tilby høy kvalitet på sine langsiktige leveranser til leietakerne i ens eiendom – med visshet om at langsiktige leieforhold ofte er å foretrekke.

Ferrum har 4 ansatte.

«……vi skriver historien….»

Image

Vårt Team

Gisle Brensdal
Gisle Brensdal/ Daglig Leder /
TLF: + 47 926 16 777
E-Post: gbr@ferrum.no
Gunhild Dalen
Gunhild Dalen/ Eiendomssjef /
TLF: + 47 959 48 581
E-Post: gda@ferrum.no
Marthe Hildal
Marthe Hildal/ Eiendomssjef /
TLF: + 47 479 07 507
E-Post: mhi@ferrum.no
Bjørnar Robertsen
Bjørnar Robertsen/ Prosjektleder/
TLF: +47 415 73 568
E-Post: bro@ferrum.no

Kontakt Oss

Image
Telefon
+47 92 61 67 77
Adresse
Vassbotnen 15
4313 Sandnes
Foretak

Her finner du oss:

Forus Atrium
Vassbotnen 15
4313 Sandnes
Image