Personvernpolicy 

Introduksjon

Vi verdsetter ditt personvern og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger.

Innsamling av data

Vi samler inn personopplysninger som navn, kontaktinformasjon og eiendomsrelaterte detaljer for å tilby og forbedre våre tjenester.

Bruk av data

Personopplysningene brukes til kundekommunikasjon, administrasjon av eiendommer, og for å tilpasse våre tjenester til dine behov.

Deling av data

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er påkrevd ved lov.

Sikkerhet

Vi tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang og misbruk.

Dine rettigheter
Du har rett til innsyn, korrigering og sletting av dine personopplysninger. Kontakt oss for å utøve disse rettighetene.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om vår personvernpolicy, vennligst kontakt oss på

post@ferrum.no,
Tlf +47 959 48 581.